sy is nog altyd ’n "giver"
gee haar alles
vir die kinders
vir haar vriende
haar tyd
haar tiende
kos vir die wat honger het
klere vir die haweloses
al haar...